Domov » Obvestila » MPI Ormož vas vabi na seminar Marketing socialnih omrežij

MPI Ormož vas vabi na seminar Marketing socialnih omrežij

Marketing – vabilo

»MPI Ormož vas vabi na seminar Marketing socialnih omrežij

ali

Kako povečam svoj poslovni uspeh s pomočjo socialnih omrežij?

V sklopu MPI Ormož bomo 18.9.2018  med 16.00 ter 18.00 uro izvedli seminar na temo Marketing socialnih omrežij. Seminar se bo odvijal v predavalnici Mostovž Kerenčičev trg 5a (stavba Fiposor).

Kot vemo  socialna omrežja omogočajo nešteto možnosti za prodor na trg ter širjenje prodajne mreže, kar je v današnjem času sila pomembno za vsakega ki se giblje na trgu. Tako bi se na izobraževanju obdelalo sledeča področja:

 1. Kje začeti (osnovni pojmi in pravila, brezplačne ali plačljive storitve?,  lokalno ali globalno?, pomen marketinga za naš poslovni uspeh)
 2. Potrošniki (kdo so, kako jih pridobimo)
 3. Optimizacija spletnih iskalnikov (SEO)
 4. Platforme (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube)
 5. Kaj in kako objavljamo (kako napišem blog, kako posnamem avdio ali video)
 6. Izdelava načrta za izvajanja spletnega marketinga
 7. Uporaba E-pošte v marketingu
 8. Primeri iz prakse

Čas trajanja: cca 2 uri«
____________________________________________________________________________________

Mrežni podjetniški inkubator Ormož

Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Kontaktni podatki

Polona Kukovec Lakota

Tel: 040 353 528

info@mpi-ormoz.si

http://www.mpi-ormoz.si

Poslanstvo

Vzpostaviti podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom. S ponudbo podjetniške infrastrukture in storitev za uporabnika, želimo dvigniti raven inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav, ter posledično s tem prispevati k višanju dodane vrednosti gospodarskih subjektov ter blaginje prebivalstva na ciljnem območju.

Kaj lahko storimo za vas?

 • Svetovanja,
 • pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
 • usposabljanje in izobraževanje,
 • brezplačna možnost koriščenja konferenčnih prostorov ,
 • pomoč pri pripravi vlog za (so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij,
 • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev za inkubirana podjetja – matchmaking,
 • pomoč pri financiranju (povezovanju s finančnimi institucijami oz. bankami in skladi ipd.),
 • organizacija delavnic, srečanj, predstavitev, seminarjev,
 • najem poslovnih prostorov s pripadajočo infrastrukturo z vključenimi obratovalnimi stroški (elektrika, voda, ogrevanje..) po izjemo ugodnih cenah:
Obdobje* % tržne cene Višina najemnine za pisarniške prostore v €/m2**
1. leto 20% 1,65
2. leto 40% 3,35
3. leto 60% 6,00
4. leto 80% 6,65
5. leto 100% 8,32

* Obdobje ne predstavlja obdobje vključenosti, ampak obdobje od ustanovitve podjetja dalje

** V ceno so vključeni tudi odvisni stroški najema (čiščenje, elektrika, odvoz smeti, čiščenje snega idr.).

Cilji Inkubatorja so predvsem:

 • prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti,
 • identificirati inovativne podjetniške ideje,
 • pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij,
 • dvigniti stopnjo preživetja mladih podjetij,
 • vzpodbuditi samozaposlovanje,
 • spodbujati partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem,
 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev,
 • spodbujanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja.

Ciljne skupine inkubatorja so:

 • podjetja v ustanavljanju;
 • že delujoči gospodarski subjekti oziroma posamezniki;
 • osebe s podjetniškimi idejami;
 • drugi, ki bodo želeli koristiti različne storitve inkubatorja

Vabilo 

Vabimo podjetja, podjetnike in potencialne podjetnike s perspektivnimi podjetniškimi idejami, da postanejo člani Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož d.o.o.Na razpolago je 500 m2 pisarniških poslovnih prostorov, ki bodo oddani v najem članom podjetniškega inkubatorja. Člani bodo imeli več ugodnosti: ugodno najemnino v skladu z veljavnim cenikom, pomoč pri ustanovitvi podjetja in pripravi poslovnega načrta, pravno svetovanje, izobraževanja za podjetnike, koriščenje konferenčne sobe …

Informacije: Podrobnejše in dodatne informacije lahko dobite na MPI Ormož, kontaktna oseba je Polona Kukovec Lakota, e-naslov: info@mpi-ormoz.si

 

Osebna izkaznica
Naziv: Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.
Davčna številka: 10419489
Matična številka: 6013945000
Številka TRR računa: 03123-1000331843
TRR odprt pri banki: SKB d.d. Ljubljana
Poslovna enota: Ormož
Zastopnik: Polona Kukovec Lakota, direktorica
Območje pokrivanja: UE Ormož, Spodnjo Podravje

Mrežni podjetniški inkubator Ormož