Domov » Razpisi » Nakup opreme za tržnice v občinah Ormož, Središče ob Dravi in sveti Tomaž

Nakup opreme za tržnice v občinah Ormož, Središče ob Dravi in sveti Tomaž

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

in Republika Slovenija  iz  podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij« za projekt:

Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025

Navodila ponudnikom
Opisi po zelenem javnem naročanju
Ponudba opreme 2018
Predlog pogodbe za dobavo blaga
Rekapitulacija ponudbe