Domov » Proračun občine » Predlog proračuna za leto 2019

Predlog proračuna za leto 2019

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 31. redni seji, dne 7. 11. 2018 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2019.

Predlog Odloka je v javni obravnavi od 8. 11. 2018 do vključno 10. 12. 2018.

Odlok o proračunu
NRP – predlog 2019
Obrazložitve
Posebni del predloga proračuna 2019
Predlog kadrovskega načrta
Predlog za nakup nepremičnin
Predlog za prodajo nepremičnin
Sklep o potrditvi Odloka
Splošni del predloga proračuna 2019