Domov » Obvestila » POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA ČLANE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 2018-2022

POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA ČLANE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 2018-2022

Na podlagi  Statuta in Poslovnika občine Središče ob Dravi se daje poziv za predložitev  predlogov  za naslednja stalna delovna telesa OS in za člane Vaških odborov in sicer za

DOPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA ODBOROV 2018
Predlog za imenovanje v delovno telo OS
S O G L A S J E k imenovanju v delovno telo