Domov » Proračun občine » Sprejeti proračun občine za leto 2019

Sprejeti proračun občine za leto 2019

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 2. redni seji dne, 20.12.2018 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2019

Sklep o potrditvi odloka proračuna 2019
Odlok o proračunu za leto 2019

Sklep o prodaji premoženja v letu 2019
Sklep o pridobivanju premoženja v letu 2019
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta 2019
Splošni del DPP 2019
Posebni del DPP 2019
NRP DPP 2019
Obrazložitve splošni del 2019
Obrazložitve posebni del 2019