Domov » Nerazvrščeno » Javno naročilo – gradnja povezovalne ceste ob železniški progi

Javno naročilo – gradnja povezovalne ceste ob železniški progi

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Navodila ponudnikom in obrazci za pripravo ponudbe
Popis del
Posebni pogoji pogodbe
Tehnične specifikacije
Vzorec pogodbe