Domov » Obvestila » Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel

Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel

Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo  velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje  nekaterih živilskih  in drugih  proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel.Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci GojiteljiceGrowersza zaradidonasprotiprotikljubnavkljubobprivkljubponanamestokpredvpričokotgledekar se tičekajtizakajforopraševanjeoprašitev rastlinoprašenjepollination svojih pripozzaizizmedzmeddooftheirpridelkov potrebujejo poljski pridelekletinapridelekletoposevekgolšabičevnikcropbiti odvisen odbiti vezan nadependentvoobprigoronmedhoneyčebelebees, moratrebaveljalahkosmemorajoveljajosmejomoštmustjo ves časkar naprejneprenehomanepretrgomastalnonenehomavenomerconstantly skrbeti za zatrditipotrditiohranitiobdržatitrdijozatrdijopotrdijoohranijoobdržeohranjatipreživljativzdrževatiohranjajopreživljajovzdržujejomaintainkočljivnežendelikatenrahelkrhekmilneprijetendelicateo  uravnoteženostravnotežjeravnovesjesaldobalancemedbetweenobvarovanjevarovanjezavarovanjezaščitenješčitenjeočuvanječuvanjeobvarovatizavarovatizaščititiočuvatizaščititi sezavarovati seobvarovati seočuvati seprotectingm njihovtheirih pridelkov pred škodljivimi organizmi odpredzzaradivpričofrominteroziromaandobvarovanjevarovanjezavarovanjezaščitenješčitenjeočuvanječuvanjeobvarovatizavarovatizaščititiočuvatizaščititi sezavarovati seobvarovati seočuvati seprotectingm čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji poznamo številne zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati.

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:

  • pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom
  • priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih;
  • pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
  • škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
  • čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS  uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave in bolje preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin .