Domov » Razpisi » Dopolnjen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi

Dopolnjen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter v skladu z  16. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi(Uradno glasilo Občina Središče ob Dravi št. 13/17)objavljamo

Dopolnjen javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi

Zaradi zamude pri objavi v Uradnem listu je rok oz prijave je treba oddati najkasneje do 26.6.2019  do 10. ure.