Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2019

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2019

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 6. redni seji dne, 10.7.2019 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2019