Domov » Razpisi » JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016 ) objavlja občina Središče ob Dravi (v nadaljevanju:  občina ), Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi