Domov » Obvestila » Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

V skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB , 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) vas obveščamo, da je javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec « v občinski upravi Občine Središče ob Dravi  objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, v prostorih Zavoda za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Središče ob Dravi  dne 1. 10. 2019, neuspešno zaključen.