Domov » Razpisi » Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU)

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom,

 VIŠJI SVETOVALEC  III  (šifra DM C027010 )