Domov » Obvestila » Obvestilo občine

Obvestilo občine

PROSIM UPOŠTEVAJTE!

V ČASU MED 8.00 -10.00 URO JE OBISK V TRGOVINI DOVOLJEN
UPOKOJENCEM, INVALIDOM IN NOSEČNICAM.

V TRGOVINO NE SMETE, ČE NA USTIH NIMATE ZAŠČITNE MASKE,
RUTE ALI ROBCA IN ZAŠČITNIH ROKAVIC!

Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi