Domov » Razpisi » Razpis za delovno mesto

Razpis za delovno mesto

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF s pripadajočimi dopolnitvami) in na  podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi objavlja

prosto strokovno-tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III   Šifra delovnega mesta: J033007.