Domov » Obvestila » Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta

Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta

Na podlagi  Statuta in Poslovnika občine Središče ob Dravi se daje poziv za predložitev  predlogov  za naslednja stalna delovna telesa OS in za člane Vaških odborov in sicer za 

Nadzorni odbor – 2  NADOMESTNA ČLANA  ( člani morajo imeti najmanj VI stopnjo izobrazbe s finančno- računovodskega ali pravnega področja )

1 član za senat za reševanje pritožb zoper delo policistov

1 člana Sveta zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi

1 član sveta Javnega zavoda ZD Ormož

 Določitev roka za predložitev predlogov:

Rok za oddajo predlogov za imenovanje članov  27. 5.  2020