Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2020

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2020

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 12. redni seji dne, 15.7.2020 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2020