Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014

Na podlagi 15. Člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 28. redni seji sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2014.

Odlok in sklep
Obrazložitve rebalansa proračuna 2014
Kadrovski načrt
Sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja
Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem
Sprejeti rebalans – I. Splošni del proračuna
Sprejeti rebalans – II. Posebni del proračuna
Sprejeti rebalans – III. Načrt razvojnih programov