Domov » Proračun občine » Priprava proračuna za leti 2015 in 2016
Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Župan je 29.9.2014 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leti 2015 in za leto 2016. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 22.12.2014.

Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov
Posredovanje navodila posredni uporabniki
Posredovanje navodila – ostali uporabniki
Finančni načrt – Obrazec 2015
Finančni načrt -Obrazec 2016