Domov » Proračun občine » Predlog proračuna za leto 2015

Predlog proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 2. seji dne 20.11.2014 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015.

Sklep o predlogu proračuna za leto 2015
Predlog odloka 2015
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Obrazložitev splošnega dela 2015
Obrazložitev posebnega dela 2015
Skleo o prodaji nepremičnin 2015
Sklep o nakupu nepremičnin 2015
Predlog sklepa za kadrovski načrt 2015