Domov » Obvestila » Posnetek javne razprave o poplavah in upravljanju voda

Posnetek javne razprave o poplavah in upravljanju voda

Namen razprave je interdisciplinarno problematizira ti spopadanje s poplavami in ponuditi priložnost za javno izmenjavo mnenj, stališč in razmislekov. Organizacija razprave je posledica prepričanja, da je v danih razmerah nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja kaj se nam dogaja, kakšni ukrepi so
potrebni in možni ter kakšna je pri poplavni problematiki vloga posameznika, strok, občin in države. Organizatorji ocenjujejo, da so razmere kritične in
zahtevajo drastično spremenjeno ravnanje, pri katerem je po novem pomembna vloga vseh, posameznikov in organizacij. Posebej izpostavljajo povezavo med rabo prostora in poplavami ter opozoriti na posledice odločitev, ki se ne ozirajo na delovanje vode v prostoru. Ključen pa je poudarek, da je prav na vsak poseg v vodo treba gledati celovito, z vidika vodnega toka in dejavnosti v obvodnem prostoru zaradi česar je nujno bolj odgovorno usklajevanje rabe prostora in načina izvajanja dejavnosti v prostoru. V tej luči je treba obravnavati tudi ukrepe za zaščito pred škodljivim delovanjem voda z zadrževanjem voda kot eno
izmed vrst rabe oziroma posegov.


Posnetek javne razprave