Domov » Občinski svet » Odbori in komisije

Odbori in komisije

Odbor za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo in turizem:

ROBERT JAKL, Poštna ulica 12, 2277 Središče ob Dravi

VESNA ŽERJAV, Grabe 42, 2277 Središče ob Dravi

STANKA HORVAT, Trate 11, 2277 Središče ob Dravi

VIKTORIJA LUKMAN, Obrež 144, 2277 Središče ob Dravi

ANDREJ HORVAT, Šalovci 43, 2277 Središče ob Dravi

Odbor za okolje, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo:

MIRJANA PANIČ, Slovenska cesta 69, 2277 Središče ob Dravi

JURE KOLARIČ, Šinkova 8a, 2277 Središče ob Dravi

ZVONKO IVANUŠA, Šalovci 40, 2277 Središče ob Dravi

JOŽEF ŠEF, Obrež 109, 2277 Središče ob Dravi

MIRAN JURJAŠEVIČ, Slovenska 83, 2277 Središče ob Dravi

Odbor za premoženje, finance in proračun:

 STANKO ZEBEC, Šalovci 15, 2277 Središče ob Dravi

FRANC CIMERMAN, Obrež 3, 2277 Središče ob Dravi

VIKTORIJA LUKMAN, Obrež 144, 2277 Središče ob Dravi

MIRJANA PANIČ, Slovenska cesta 69, 2277 Središče ob Dravi

ROMAN MEDIK. Dravska ulica 6, 2277 Središče ob Dravi

Odbor za družbene dejavnosti:

 ROBERT KIRIČ, Slovenska cesta 46, 2277 Središče ob Dravi

ANITA NOVAK, Godeninci 7, 2277 Središče ob Dravi

STANKA HORVAT, Trate 11, 2277 Središče ob Dravi

MITJA BOGDAN, Godeninci 49a, 2277 Središče ob Dravi

IRENA MAJCEN, Grabe 12, 2277 Središče ob Dravi

 Statutarno-pravno komisija:

 TOMISLAV IVANČIČ, Grabe 18, 2277 Središče ob Dravi

MATEJA MUNDA, Slovenska cesta 23, 2277 Središče ob Dravi

MIRJAN JURJAŠEVIČ. Slovenska cesta 83, 2277 Središče ob Dravi

Komisija za odlikovanja in priznanja:

 OTMAR MEDIK, Partizanska ulica 7, 2277 Središče ob Dravi

JOŽE ŠEF, Obrež 109, 2277 Središče ob Dravi

BOŽIDAR BORKO, Slovenska cesta 53, 2277 Središče ob Dravi

Odbor za požarno varnost:

 VIKTORIJA LUKMAN, Obrež 144, 2277 Središče ob Dravi

TOMAŽ KOSEC, Bercetova 8B, 2277 Središče ob Dravi

DAVORIN RIHTARIČ, Obrež 44A, 2277 Središče ob Dravi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 ROMAN MEDIK. Dravska ulica 6, 2277 Središče ob Dravi

IRENA MAJCEN, Grabe 12, 2277 Središče ob Dravi

ANDREJ HORVAT, Šalovci 43, 2277 Središče ob Dravi

MITJA BOGDAN, Godeninci 49A, 2277 Središče ob Dravi

MIRAN JURJAŠEVIČ, Slovenska cesta 83, 2277 Središče ob Dravi

Predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste

Kolarič Janko, Slovenska cesta 19,  2277 Središče ob Dravi

Nadzorni odbor

MATEJA BUKOVEC, Šinkova 5, 2277 Središče ob Dravi

MAJA KOLARIČ, Šinkova 8A, 2277 Središče ob Dravi

JANJA JURKOVIČ, Obrež 133, 2277 Središče ob Dravi

Za člane Sveta za varstvo pravic uporabnikov

ZINKA JURINEC, Obrež 81a, 2277 Središče ob Dravi

NIVES IMEROVIČ, Slovenska cesta 75, 2277 Središče ob Dravi

MARTINA HORVAT, Bercetova ulica 8c, 2277 Središče ob Dravi

EVA KELEMINA, Grabe 10, 2277 Središče ob Dravi

MITJA BOGDAN, Godeninci 49a, 2277 Središče ob Dravi

Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SIMON ŠAVORA, Partizanska 7a, 2277 Središče ob Dravi

ALEKSANDER PRAPROTNIK, Obrež 137/a, 2277 Središče ob Dravi

IRENA MAJCEN, Grabe 12, 2277 Središče ob Dravi

VAŠKI ODBORI:

Vaški odbor Godeninci:

MITJA BOGDAN, Godeninci 49A, 2277 Središče ob Dravi

ALOJZ MARČEC, Godeninci 9, 2277 Središče ob Dravi

SASHA THOMAS WUNDERLING, Godeninci 39, 2277 Središče ob Dravi

Vaški odbor Grabe:

MARJANA JANEŽIĆ, Grabe 8, 2277 Središče ob Dravi

VESNA ŽERJAV, Grabe 42, 2277 Središče ob Dravi

IRENA MAJCEN, Grabe 12, 2277 Središče ob Dravi

Vaški odbor Obrež:

 VLADIMIR KRNIČAR st. Obrež 105A, 2277 Središče ob Dravi

STANKA RAKUŠA, Obrež 30, 2277 Središče ob Dravi

JOŽE ŠEF, Obrež 109, 2277 Središče ob Dravi

Vaški odbor Središče ob Dravi:

 JOŽICA ŠAVORA, Partizanska 7a, 2277 Središče ob Dravi

JANKO KOLARIČ, Slovenska cesta 19, 2277 Središče ob Dravi

FRANC ŠTAMPAR, Bercetova ulica 2a, 2277 Središče ob Dravi

IVAN CVERLIN, Slovenska cesta 62, 2277 Središče ob Dravi

MIRAN JURJAŠEVIČ, Slovenska cesta 83, 2277 Središče ob Dravi

Vaški odbor Šalovci:

DAVORIN ŽERJAV, Šalovci 8a, 2277 Središče ob Dravi

DEJAN LUKMAN, Šalovci 46, 2277 Središče ob Dravi

ANDREJ HORVAT, Šalovci 43, 2277 Središče ob Dravi

Uredniški odbor občinskega glasila »Sredica«:

Jelka Zidarič Trstenjak – v.d. odgovorne urednice
Samo Žerjav – pomočnik odgovorne urednice
Urška Panič
Jana Čavničar
Stanko Zebec
Danica Žerjav
Samo Kočevar