Domov » Občinski svet » Odbori in komisije

Odbori in komisije

Odbor za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo in turizem:

Damijan Vesenjak – predsednik
Klavdija Kreč
Aleš Dogša
Robert Jakl
Viktor Samec

Odbor za okolje, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo:

Mirjana Panič – predsednica
Mojca Horvat
Marko Kočevar
Marko Štampar
Aleš Dogša

Odbor za premoženje, finance in proračun:

Viktor Samec – predsednik
Roman Medik
Stanka Horvat
Franc Cimerman
Zvonko Kerš

Odbor za družbene dejavnosti:

Stanka Horvat – predsednica
Helena Srnec
Kristina Pajek
Bernardka Kuharič
Bojana Pajtler

 Statutarno-pravno komisija:

Roman Medik – predsednik
Jana Čavničar
Otmar Medik

Komisija za odlikovanja in priznanja:

Anica Škrinjar – predsednica
Otmar Medik
Milica Šavora

Odbor za požarno varnost:

Viktor Samec – predsednik
Radovan Aleksič
Damjan Munda

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Roman Medik
Anica Škrinjar
Mirjana Panič
Marko Štampar
Damijan Vesenjak

Predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste

Janko Kolarič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VAŠKI ODBORI:

Vaški odbor Godeninci:

Rajko Kramberger – predsednik
Marina Zemlič
Bojana Pajtler

Vaški odbor Grabe:

Gorazd Borko – predsednik
Marko Štampar
Simon Zorec

Vaški odbor Obrež:

Franc Cimerman – predsednik
Violeta Klobučarič
Damijan Vesenjak

Vaški odbor Središče ob Dravi:

Miran Kovač – predsednik
Mirjana Panič
Franc Štampar
Matej Kaučič
Željko Škorjanec

Vaški odbor Šalovci:

Tonček Kolarič – predsednik
Davorin Žerjav
Anica Škrinjar

Uredniški odbor občinskega glasila »Sredica«:

Helena Srnec – odgovorna urednica
Samo Žerjav – pomočnik odgovorne urednice
Urška Panič
Jana Čavničar
Stanko Zebec
Danica Žerjav
Samo Kočevar