Domov » Tag Archives: Proračun občine (page 3)

Tag Archives: Proračun občine

Predlog proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07 in Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/2014 ) je Občinski svet občine Središče ob Dravi   na svoji 10. redni seji, dne 18.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi predloga odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 9. redni seji dne, 28.10.2015 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2015. Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 8. redni seji dne, 15.7.2015 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 4. redni seji dne, 22.12.2014 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 2. seji dne 20.11.2014 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Župan je 29.9.2014 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leti 2015 in za leto 2016. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 22.12.2014. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014

Na podlagi 15. Člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 28. redni seji sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2014. Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 28. redni seji dne, 27.8.2014 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2013. Bolj obsežno »

Spremenjeni proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel sklep o potrditvi odloka o spremembi proračuna Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »

Rebalans proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel odlok o rebalansu proračuna Središče ob Dravi za leto 2013. Bolj obsežno »