Domov » Tag Archives: Razpis (page 3)

Tag Archives: Razpis

RAZPISI štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2019

S ponosom vas obveščamo, da tudi letos Ustanova dr. Antona Trstenjaka skupaj s partnerji razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k napredku in blaginji prostora med Muro in Dravo. Bolj obsežno »

Modernizacija cest v občini Središče ob Dravi

Navodila ponudnikom in obrazci za pripravo ponudbe SKUPNA REKAPITULACIJA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VZOREC POGODBE Cesta proti Jelovici popisi Cesta Šalovci popisi Cesta v Mladinski ulici popisi Bolj obsežno »

Dopolnjen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Središče ob Dravi

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter v skladu z  16. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih ... Bolj obsežno »

Javno naročilo – gradnja povezovalne ceste ob železniški progi

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Navodila ponudnikom in obrazci za pripravo ponudbe SrediščePrenesi datoteko Popis del Središče (v2) Prenesi datoteko Posebni pogoji pogodbe Prenesi datoteko Tehnične specifikacije Prenesi datoteko Vzorec pogodbe Prenesi datoteko G.202.1_SIT_GRAD_M100_PZI Prenesi datoteko G.239.2_243.3_243.4-prerezi_most-Središče_po_r Prenesi datoteko G.239.2_PR_PP_r1 Prenesi datoteko G.243.3_VZ_PR_R1 Prenesi datoteko G.243.5-VZD_G.239.6_PREČ-potok Prenesi datoteko G.261.7.tloris_mostu_M50 Prenesi datoteko ... Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2019. Bolj obsežno »