Domov » Tag Archives: Razpis (page 4)

Tag Archives: Razpis

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2019. Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2019. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku v letu 2019 v občini Središče ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) in  Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) za leto 2019, Občina Središče ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj  ob občinskem prazniku v letu 2019 ... Bolj obsežno »

Nakup opreme za tržnice v občinah Ormož, Središče ob Dravi in sveti Tomaž

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija  iz  podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij« za projekt: Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 Bolj obsežno »

Razpis za pridobitev pravice do uporabe blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje ponedeljka 5.11.2018: – po e-pošti: info@tip-svtomaz.si – priporočeno po klasični pošti na naslov: Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sv. Tomaž – osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 031 261 219 Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sv. Tomaž. Pridelke, prehranske izdelke, ki jih boste prijavili do 5.11.2018, prinesete v ... Bolj obsežno »

Razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v Sloveniji

FUNDACIJA MIMA OBJAVILA PRIJAVO NA RAZPIS ZA FINANCIRANJE MLADIH OBETAVNIH ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let, z namenom usmerjanja mladih k ... Bolj obsežno »