Domov » Razpisi » Javni razpis za štipendiranje

Javni razpis za štipendiranje

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)  in na podlagi 5. člena Čistopisa Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 13/19 )  in Odloka o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2019 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 10/19 )   objavlja občina Središče ob Dravi.

JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij za šolsko/študijsko leto 2019/2020