Domov » Tag Archives: Razpis

Tag Archives: Razpis

Evropska sredstva za zaposlovanje in pridobivanje dodatnih znanj

Obveščamo vas, da še lahko oddate prijavo na javni razpis: »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«. Razpis, ki je namenjen brezposelnim mladim do vključno 29. leta starosti in/ali delodajalcem, se izvaja v obliki: Bolj obsežno »

Razpis za delovno mesto

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF s pripadajočimi dopolnitvami) in na  podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – ... Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2020. Bolj obsežno »

Razpisi za študijske programe in projekte 2020

obveščamo vas o novih razpisih štipendij in podpor projektom Ustanove dr. Antona Trstenjaka v sodelovanju z ECM in CGS d.o.o., ki jih najdete na naši spletni strani, pod zavihkom RAZPISI. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku v letu 2020 v Občini Središče ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) in  Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) za leto 2020, Občina Središče ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj  ob občinskem prazniku v letu 2020 ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 Bolj obsežno »