Domov » Tag Archives: Razpis

Tag Archives: Razpis

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob občinskem prazniku v letu 2020 v Občini Središče ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) in  Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 3/2018 ) za leto 2020, Občina Središče ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj  ob občinskem prazniku v letu 2020 ... Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2020. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2020. Razpisna dokumentacija kultura 2020 Bolj obsežno »

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom,  VIŠJI ... Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Središče ob Dravi za leto 2020

Na podlagi Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2020  (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/19 ) na podlagi 5. člena Pravilnika  o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 13/19), ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, Občina Središče ob Dravi objavlja Bolj obsežno »

Javni razpis za štipendiranje

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)  in na podlagi 5. člena Čistopisa Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 13/19 )  in Odloka o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2019 ( Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »