Domov » Proračun občine

Proračun občine

Sprejeti proračun občine za leto 2020

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 9. redni seji dne, 19.12.2019 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2020. Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2020

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 7. redni seji, dne 5. 11. 2019 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2020. Predlog Odloka je v javni obravnavi od 5. 11. 2019 do vključno ... Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2019

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 6. redni seji dne, 10.7.2019 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2019 Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2019

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 2. redni seji dne, 20.12.2018 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2019 Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2019

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 31. redni seji, dne 7. 11. 2018 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2019. Predlog Odloka je v javni obravnavi od 8. 11. 2018 do vključno ... Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2018

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 29. redni seji dne, 10.7.2018 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2018

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 25. redni seji dne, 22.12.2017 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2018 Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2018

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 23. seji, dne 13.11.2017 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2017

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 7. dopisni seji dne, 27.7.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu-2 proračuna za leto 2017 Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2016

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 21. redni seji dne, 5.7.2017 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2016. Bolj obsežno »