Skupna občinska uprava

Člani (mandat 2018 do 2022)