Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Poveljnik, DAMIJAN VESENJAK
 • Namestnik poveljnika, DAMJAN MUNDA
 • Član, BOŠTJAN JELOVICA
 • Član, RADOVAN ALEKSIČ
 • Član, BRANKO ŠKRINJAR
 • Član, IGNAC ZOREC
 • Član, SASHA THOMAS WUNDERLING
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • NAMESTNIK POVELJNIKA, DAMJAN MUNDA
 • ČLAN, TONI JELOVICA
 • ČLAN, IGNAC ZOREC
 • ČLAN, BOŠTJAN KOCJAN
 • ČLAN, BRANKO ŠKRINJAR
 • ČLAN, RADOVAN ALEKSIČ
 • POVELJNIK, DAMIJAN VESENJAK