Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS)

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.