Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS)

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

22,60 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa