Vloga za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste, pločnika ali javne parkirne površine

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji