Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah ki so v lasti ali upravljanju občine Središče ob Dravi

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge