Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • KLAVDIJA KREČ
  • LEA MEDIK
  • JANA ČAVNIČAR
  • TIMOTEJ KRAMBERGER
  • MIHAEL STAJNKO
  • TATJANA ŽALAR
  • NATAŠA PLOH
  • DAVID GRUBIČ