Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije