Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov