Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji