Zahteva za izdajo mnenja pri gradnji objekta o skladnosti s prostorskim aktom

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa