Zahteva za izdajo mnenja pri gradnji objekta o skladnosti s prostorskim aktom

Oddaj zahtevo

Da

Opis postopka