Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • SIMON ŠAVORA, Partizanska 7a, 2277 Središče ob Dravi
  • ALEKSANDER PRAPROTNIK, Obrež 137/a, 2277 Središče ob Dravi
  • IRENA MAJCEN, Grabe 12, 2277 Središče ob Dravi