Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji