Vloga za izdajo soglasja za prekop oz. podvrtanje občinske ceste/zemljišča

Opredelitev stroškov

40,80 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa