Domov » Document

Blog Archives

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča Namen Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Podatki o parceli-ah. Rok hrambe 10 LET Opis storitve in oddaja vloge Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku Namen Odmera višine komunalnega prispevka. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. Investitor: ime in priimek oziroma naziv, naslov. Drugo: podatki o parceli, projektna dokumentacija, gradbena dokumentacija, druga dokumentacija. Rok hrambe TRAJNO Opis storitve in oddaja vloge Komunalni prispevek je plačilo dela ... Bolj obsežno »