Domov » Obvestila » Poziv za predlog – imenovanje predstavnikov v Svet zavoda OŠ Središče ob Dravi

Poziv za predlog – imenovanje predstavnikov v Svet zavoda OŠ Središče ob Dravi

Na podlagi prejetega dopisa ter sklepa o razpisu volitev članov sveta zavoda z dne 2. 3. 2016, ki ju je posredovala Osnovna šola Središče ob Dravi, vas obveščamo, da bo v mesecu maju 2016 potekel štiriletni mandat sedanjim članom sveta zavoda OŠ Središče ob Dravi.

Skladno z 10. členom Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2008 z vsemi spremembami in dopolnitvami) šteje svet zavoda 11 članov, pri čemer so trije (3) predstavniki ustanoviteljice, od teh dva (2) člana imenuje Občinski svet, enega (1) pa župan.

Občinska uprava Občine Središče ob Dravi zato poziva zainteresirano javnost, da posreduje svoje predloge za imenovanje dveh predstavnikov v svet zavoda OŠ Središče ob Dravi.

Predlog mora vsebovati izpolnjena priložena obrazca – predlog in soglasje kandidata.

Izpolnjene obrazce lahko posredujete osebno ali na naslov Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, najkasneje do srede, 16. 3. 2016 do 12. ure. Kot pravočasen se bo štel zgolj predlog, ki bo do izteka roka prispel na navedeni naslov.

Predlog in soglasje OŠ Središče