Domov » Razpisi » Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19),2. in 3. členaPravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) in Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi ) objavlja Občina Središče ob Dravi

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI