Domov » Obvestila » Odlok o predkupni pravici 2020

Odlok o predkupni pravici 2020

Rok za podajo pripomb je do 14.7.2020.

Z novim predlogom odloka je dana  možnost uveljavljanja predkupne pravice na vseh stavbnih zemljiščih občine Središče ob Dravi in tudi na ostalih zemljiščih, če na teh že poteka, ali je predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture to so ceste, vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava. Navedeno pomeni  predkupno pravico občine tudi na drugih nepremičninah, ne samo na stavbnih zemljiščih.