Domov » Občinska uprava » Župan

Župan

Župan Jurij Borko

Jurij Borko je rojen 26.3.1968 na Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval v Središču ob Dravi, šolanje pa je nadaljeval na Srednji tehnični šoli na Ptuju, smer strojni tehnik. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1988 zaposlil v tovarni Carrera Optyl v Ormožu, kjer dela še danes. V letih 1998-2006 je bil član Sveta KS Središče ob Dravi, kot predstavnik za Godenince. V letih 2005-2006 je aktivno sodeloval v Iniciativnem odboru za občino Središče ob Dravi. Je član RD Godeninci, kjer je sodeloval pri ureditvi športnega parka ter ustanovitvi in registraciji društva. Z ženo Miro, hčerko Karin in mamo živi v Godenincih.
O sedanjih izzivih in prihodnosti pravi: »Lastna občina je za nas vsekakor velika pridobitev. Že prvo leto našega delovanja to vsekakor potrjuje. Pomembno je, da združimo moči, znanje in izkušnje in jih izkoristimo za naš skupni napredek in enakomeren razvoj celotne občine. Res je, da smo marsikaj že zamudili, vendar nikoli ni prepozno. Potrebna sta predvsem strpnost, medsebojni dialog, razumevanje in sklepanje kompromisov. Naše možnosti in potenciali so veliki. Pokažimo, da jih znamo izkoristiti v dobro naše lokalne skupnosti.«
Vsi zastavljeni projekti in načrti zahtevajo veliko aktivnosti in angažiranja, predvsem občinske uprave in župana, zelo pomemben pa je tudi nadzor izvajanja investicij in nadzor nad izvedbo gospodarskih javnih služb in porabo njihovih sredstev.
Več kot leto in pol sem ob pomoči firme Carrera Optly, kjer sem bil zaposlen 20 let, dnevno usklajeval delo in aktivnosti delovnega mesta in dela na občini, kar je pomenilo en delavnik v firmi in enega na občini. Obseg in odgovornost dela v firmi Carrera Optyl se je v zadnjih mesecih znatno povečal, saj smo pristopili k projektu izdelave brizgalnih orodij v obsegu in kvaliteti, ki sta predstavljata velik izziv in odgovornost.
Zaradi vse večjega obsega na obeh področjih, ni bilo možnosti sprotnega reševanja vseh nastalih obveznosti in problemov. Tukaj so še potovanja v Ljubljano, druge občine, odbori, komisije, ogledi terena, protokolarne zadeve …. Realno sem ocenil, da ima nadaljevanje takega dela negativne posledice za delovno mesto in delo za občino, pa tudi za mene samega.
V začetku meseca aprila sem na vodstvo firme Carrera Optyl, vložil prošnjo za možnost mirovanja delovnega razmerja, katera mi je bila tudi pozitivno rešena z dogovorom, da je delovno razmerje aktivno do 1.6.2008. S tem se mi je odprla možnost, da funkcijo župana opravljam s polnim delovnim časom, predvsem pa možnost, da se vsakodnevne naloge izvajajo redno, predvsem pa bolj natančno.
Najpomembnejša je finančna perspektiva 2007 – 2013, ki jo občine imamo ponujeno, le izkoristiti jo moramo znati, seveda v okviru svojih finančnih zmožnosti.
Upam, da boste mojo odločitev sprejeli z razumevanjem, saj temelji na boljšem in bolj učinkovitem delu v dobro naše občine in vseh njenih občank in občanov.

E-naslov: jurij.borko@sredisce-ob-dravi.si     Mobitel: 031 611 674