Domov » Tag Archives: Občinska uprava

Tag Archives: Občinska uprava

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Središče ob Dravi objavlja namero za ... Bolj obsežno »

Razpis za delovno mesto – dokumentalist

Na podlagi 56 . člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) Občina Središče ob Dravi objavlja prosto delovno mesto:  DOKUMENTALIST Razpis za delovno ... Bolj obsežno »

Zbor občanov 2016

V četrtek, 11. februarja 2016 je v kulturnem domu Sokolana v Središču ob Dravi potekal Zbor občanov za vsa naselja v občini (Središče ob Dravi, Obrež, Grabe, Šalovci in Godeninci). Povzetek si preberite v priloženi datoteki. Bolj obsežno »