Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi

106
54.477,40 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.934,81 €
Zaključeno
Lokacija
Trg Talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Pot do lokacije
01.03.2018
01.03.2019