Obvestilo o prepovedi prehanja med občina in o izjemah

27. 10. 2020 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 270