Priporočila občine glede uporabe mrliške vežice Središče ob Dravi

15. 1. 2021 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 70