Javna obravnava predloga Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Središče ob Dravi

25. 1. 2021 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 69